Звіт про роботу гімназії в 2018-2019 н.р.

ЗМІСТ

 1. Коротка характеристика закладу: структура, контингент учнів, склад  педагогічного колективу тощо
 2. Завдання і проблеми над якими працював заклад
 3. Створення умов для обов’язкового здобуття початкової, базової та повної загальної середньої освіти. Характеристика мікрорайону. Сім’ї та учні, які порушують вимоги щодо обов’язкового здобуття загальної середньої освіти. Заходи, що вживалися закладом з метою повернення їх до навчання
 4. Науково-методичне забезпечення роботи закладу. Робота педагогічної ради

4.1 Участь в експериментальній та інноваційній діяльності

4.2. STEM-освіта

4.3 Атестація педагогічних працівників

4.4. Курсова перепідготовка педогогічних працівників

 1. Організація освітнього процесу в 1-4-х класах
 2. Підсумки участі закладу в районних, міських, всеукраїнських етапах предметних олімпіад та конкурсів МАН. Засоби заохочення (нагородження медалями, стипендії тощо)
 3. Організація виховної роботи

7.1.Виховна робота початкової школи

7.2.Формування патріотизму, ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості у гімназистів засобами активних форм роботи

7.3.Правове виховання гімназистів.  Профілактика булінгу

7.4.Основні та найбільш цікаві заходи

7.5. Участь у конкурсах і фестивалях

7.6.Участь у акціях та мистецько-пізнавльних  заходах

7.7.Виховні заходи гімназії

7.8 Виставки

7.9. Спортивно-масова  робота

7.10 Класні виховні заходи

7.11.Робота гуртків

7.12. Профорієнтаційна робота

 1. Робота бібліотеки та забезпечення учнів підручниками
 2. Організація харчування та медичного забезпечення учнів

9.1.Організація медичного забезпечення учнів

 1. Соціальна допомога учням із числа дітей пільгових категорій
 2. Діяльність органів учнівського самоврядування
 3. Діяльність батьківського комітету
 4. Співпраця з сільськими школами
 5. Міжнародні зв’язки
 6. Створення власної системи інформаційного забезпечення: гімназійна преса, радіогазета тощо. Використання мережі Internet
 7. Фінансово-господарська діяльність
  • Інформація про покращення матеріально-технічної бази гімназії № 59 імені О.М. Бойченка за рахунок бюджету м. Києва
  • Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога
 8. Організація внутрігімназійного контролю за виконанням навчального плану і програм, якістю знань, умінь і навичок учнів
 9. Форми контролю, яким піддавався заклад з боку органів державної виконавчої влади та органів управління освітою

Звіт про роботу гімназії у 2018-2019 н.р.