Звіт про роботу гімназії в 2018-2019 н.р.

Інформація на сторінці оновлюється…

 

 1.  Коротка характеристика закладу: структура, контингент учнів, склад педагогічного колективу тощо.
 2. Завдання і проблеми, над якими працював заклад.
 3. Створення умов для обов’язкового здобуття початкової, базової та повної загальної середньої освіти. Характеристика мікрорайону . Сім’ї та учні, які порушують вимоги щодо обов’язкового здобуття загальної середньої освіти. Заходи, що вживалися закладом з метою повернення їх до навчання.  
 4. Науково-методичне забезпечення роботи закладу. Робота педагогічної ради. Участь в експериментальній та інноваційній діяльності.
 5. Організація освітнього процесу  в 1-4-х класах.
 6. Підсумки участі закладу в районних, міських, всеукраїнських етапах предметних олімпіад та конкурсів МАН. Засоби заохочення (нагородження медалями, стипендії тощо).
 7. Організація виховної роботи. Основні та найбільш цікаві заходи. Святкування  100-річчя гімназії.  Профілактична робота з питань попередження скоєння злочинів і правопорушень неповнолітніми.  7.2.Робота гуртків, секцій .         7.3. Профорієнтаційа робота.
 8. Робота бібліотеки та забезпечення учнів підручниками.
 9. Організація харчування та медичного забепечення учнів.
 10. Соціальна допомога учням із числа дітей пільгових категорій.
 11. Діяльність органів учнівського самоврядування.
 12. Діяльність батьківського комітету.
 13. Міжнародні зв’язки
 14. Створення власної системи інформаційного забезпечення: гімназійна преса, радіогазета тощо. Використання мережі Internet.
 15.  Організація внутрігімназійного контролю за виконанням навчального плану і програм, якістю знань, умінь і навичок учнів.
 16.  Форми контролю, яким піддавався заклад з боку органів державної виконавчої влади та органів управління освітою.