Звіт про роботу гімназії за 2016-2017 н.р.

 1.  Коротка характеристика закладу: структура, контингент учнів, склад педагогічного колективу тощо. Коротка характеристика закладу.
 2. Створення умов для обов’язкового здобуття початкової, базової та повної загальної середньої освіти. Характеристика мікрорайону (якщо є закріплення). Сім’ї та учні, які порушують вимоги щодо обов’язкового здобуття загальної середньої освіти. Заходи, які вживалися закладом з метою повернення їх до навчання.  Завдання і проблеми, над якими працював заклад .  Створення умов для здобуття освіти.
 3. Науково-методичне забезпечення роботи закладу. Робота педагогічної ради. Участь в експериментальній та інноваційній діяльності. Науково-методичне забезпечення.
 4. Звіт про навчально-виховну роботу в 1-4-х класах. Навчально-виховна робота в 1-4 класах.
 5. Підсумки участі закладу в районних, міських, всеукраїнських етапах предметних олімпіад та конкурсів МАН. Засоби заохочення (нагородження медалями, стипендії тощо). Участь у олімпіадах, МАН, конкурсах.
 6. Організація виховної роботи. Основні та найбільш цікаві заходи. Робота гуртків, секцій тощо. Профілактична робота з питань попередження скоєння злочинів і правопорушень неповнолітніми. Виховна робота. Профілактична робота. Робота гуртків та спортивних секційПроект “Сто добрих справ до 100-річчя”.
 7. Робота бібліотеки та забезпечення учнів підручниками. Робота бібліотеки.
 8. Організація харчування та медичного забезпечення учнів. ХарчуванняМедичне забезпечення.
 9. Соціальна допомога учням із числа дітей пільгових категорій. Соціальна допомога.
 10. Діяльність органів учнівського самоврядування. Рада учнівського самоврядування.
 11. Діяльність ради загальноосвітнього навчального закладу. Рада гімназії.
 12. Діяльність батьківського комітету. Батьківський комітет.
 13. Діяльність піклувальної ради. Піклувальна рада.
 14.  Співпраця зі школами.
 15. Міжнародні зв’язки.
 16. Створення власної системи інформаційного забезпечення: шкільна преса, радіогазети тощо. Використання мережі Internet. Інформаційне забезпечення.
 17. Фінансово-господарська діяльність. Фінансово-господарська діяльність.
  • Використання бюджетних коштів, що виділялися закладу для покращення матеріально-технічної бази, як-то: проведення ремонтних робіт, придбання меблів, навчального обладнання, літератури, шкільної форми тощо.
  • Використання коштів з інших джерел фінансування.
  • Благодійні внески юридичних і фізичних осіб.
 1. Організація внутрішкільного контролю за виконанням навчального плану і програм, якістю знань, умінь і навичок учнів. Організація внутрігімназійного контролю.
 2. Форми контролю яким піддався заклад з боку органів державної виконавчої влади та органів управління освітою. Контроль з боку органів виконавчої влади.