Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Закону України «Про освіту»

Стаття 19. Освіта осіб з особливими освітніми потребами

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування створюють умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.

Закон України «Про повну загальну середню освіту»

Стаття 26. Інклюзивне навчання

Заклади загальної середньої освіти на підставі письмових звернень батьків дітей з особливими освітніми потребами утворюють інклюзивні та/або спеціальні класи у порядку, визначеному законодавством.

Інклюзивне навчання – система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників.

Інклюзивне навчання ґрунтується на таких принципах:

  • кожна дитина має право на освіту;
  • кожна дитина має унікальні особливості, інтереси, здібності та навчальні  потреби;
  • заклад освіти зобов’язаний створити умови навчання, що забезпечують потреби дитини.

Освіта дітей з ООП є спільним завданням батьків і фахівців. Позитивне ставлення до цього з боку батьків сприяє інтеграції в гімназії та суспільстві. Наша мета – розвивати спільні та взаємодоповнюючі партнерські відносини між адміністрацією гімназії, вчителями і батьками. Заохочувати батьків брати участь в освітніх заходах як вдома, так і в гімназії, а також у контролі за навчанням їхніх дітей та наданні їм підтримки.

Забезпечення корекційно-розвивальних занять для дітей з ООП передбачає поглиблену роботу з корекції психічних функцій, пізнавальної діяльності, навичок спілкування.Основними завданнями інклюзивного навчання в гімназії є:

  • здобуття дітьми з особливими освітніми потребами відповідного рівня освіти у середовищі однолітків згідно з Державним стандартом загальної середньої освіти;
  • забезпечення різнобічного розвитку дітей, реалізація їх здібностей;
  •   забезпечення диференційованого психолого-педагогічного супроводу;
  • створення позитивного мікроклімату у інклюзивних класах, формування активного міжособистісного спілкування дітей з особливими потребами з іншими учнями;
  • надання консультативної допомоги сім’ям, які виховують дітей з особливими освітніми потребами та залучення батьків до розробки індивідуальних програм розвитку.

Станом на 01.01.2024 року в гімназії № 59 навчаються 15 учнів з особливими потребами. Вони отримують корекційно-розвивальні послуги, зокрема, вчителя-логопеда, вчителя-дефектолога, практичного психолога.