ШБІЦ-інфо

Експеримент за інноваційним освітнім проектом

 «Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо».

«Тим, хто хоче вчитись і навчатись»

Згідно з наказом Міністерства освіти та науки України від 05.08.2014 р. № 900 «Про проведення експерименту за інноваційним освітнім проектом «Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо» гімназія визначена учасником всеукраїнського експерименту.

Відповідальною за проведення експерименту призначена заступник директора з навчально-виховної роботи Кондратюк Світлана Євгеніївна.

Мета проекту:

  • – визначення, формування та структурування інформаційних потоків шкільного призначення, їх систематизація і класифікація, поєднання паперових і електронних форм подачі матеріалів користувачам;
  • створення на базі бібліотеки гімназії інформаційного середовища для налагодження принципово нової системи обслуговування учасників навчально-виховного процесу із застосуванням ІКТ.

Для реалізації проекту:

  • усі учасники навчально-виховного процесу згідно графіка ознайомлені з електронною бібліотекою «ШБІЦ-інфо» та умовами участі педагогів гімназії у створенні всеукраїнської бази даних навчально-методичних розробок (БД НМР).
  • коридорі гімназії обладнані два демонстраційні стенди для експозиційних комплектів «Бібліотечний вісник» та «Інформаційний порадник».

Завідувач бібліотекою Варава Тетяна Олександрівна на постійній основі надає консультативну допомогу користувачам бібліотекою. Щомісяця Інформаційний фонд електронної бібліотеки поповнюється за рахунок передплаченої частини «Нові надходження».

Робота в експерименті сприяє поширенню в педагогічному колективі передового досвіду, творчих доробок кращих вчителів України, які накопичені та представлені в БД НМР бібліотеки «ШБІЦ-інфо».

Проект за формою є комп’ютерною бібліотечно-інформаційною системою з друкованим анотованим супроводом. В основу покладено велику повнотекстову електронну систему, інформаційний фонд якої налічує близько 8000 документів. За змістом документів система структурована за 5 підсистемами: навчального, виховного, розвивального процесів, адміністративного управління навчальним закладом, бібліотечно-інформаційного обслуговування.