Освітні програми, що реалізуються у 2018-2019 н. р.

Гімназія №59 імені О. М. Бойченка міста Києва (далі гімназія), навчальний заклад І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів з українською мовою навчання.

Освітня програма гімназії складена відповідно до статті 15 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 33 Закону України «Про освіту»,  Положення про загальноосвітній навчальний заклад (постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778), на виконання Державних стандартів  загальної середньої освіти, схвалена рішенням педагогічної ради гімназії (протокол від 27 червня 2018 року №16) та затверджена наказом директора від 27 червня 2018 року №      .

Інваріантна складова освітньої програми сформована на державному рівні і забезпечує реалізацію змісту шкільної освіти на рівні Державних стандартів

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi