Добра справа 4-А класу

4-А

ДОБРА СПРАВА УЧНІВ 3-А КЛАСУ ДО 100-РІЧЧЯ ГІМНАЗІЇ «Бегонії, чорнобривці»

Тема: «Творимо красу разом. Бегонії, чорнобривці».

Тип проекту:за видом діяльності: екологічній;за кількістю учасників: груповий;за терміном виконання: короткотривалий.

Автори проекту: батьки та учні 3-А класу.

Керівник проекту:Тарасенко І. П. (класний керівник).

Консультанти: Антоненко Т.С. – директор гімназії, Бабенко Н.П.

Цільова аудиторія: учні, батьки, вчителі гімназії, жителі мікрорайону.

Термін реалізації: весна 2017р.

 

Опис проекту

 

Мета проекту: вчити шанувати прекрасне, формувати екологічну культуру учнів, формувати мотивацію на екологічно вірний спосіб життя, формувати екологічно-зорієнтоване світосприйняття, гуманне відношення до природи, стимулювати творчу активність та ініціативу учнів.

 

Завдання проекту: поглибити знання про різноманіття рослинного світу (зокрема, бегонії, чорнобривці).

Дослідити біологічні особливості, різноманітність та середовище існування; залучити  до практичної природоохоронної діяльності зі збереження рослин.

 

Основні етапи роботи:

1-й етап. Підготовчий

визначення конкретної мети, завдань на визначений період;

актуальність, необхідність, значущість обраного напрямку;

вивчення і збір інформації про бегонії, чорнобривці;

2-й етап. Основний

проведення екологічних годин з тем різномаїття рослинного світу, збереження рослин;

висадження туї на гімназійній ділянці;

спостереження і дослідження росту рослини влітку, восени, догляд за нею.

3-й етап. Заключний

самооцінка результатів і процесу реалізації проекту;

дослідження, зміни відношення до проблеми збереження навколишнього середовища; корекція результатів роботи, створення презентації.